logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Prezentacja zawierająca materiał szkoleniowy odnoszący się do naruszeń przepisów dotyczących zamówień publicznych

Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji opracowanej jako materiał szkoleniowy z zakresu uchybień i błędów popełnionych przez Beneficjentów działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w związku z udzielaniem zamówień publicznych w ramach realizowanych operacji.

Materiał szkoleniowy bazuje na przykładach przekazanych samorządom województw przez Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej jako: „Zestawienia ustaleń i rekomendacji Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej za rok finansowy EFRROW 2014".

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacja szkolenie zp.pptx)Prezentacja szkolenie zp.pptx375 Kb

Najczęstsze błędy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – ustalenia z misji audytowych przeprowadzanych przez ETO

Wyniki przeprowadzonych dotychczas misji audytowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
w zakresie Poświadczenia wiarygodności rachunków EFRROW, wskazują w szczególności
na występowanie w obszarze zamówień publicznych poważnych błędów skutkujących nieprawidłowościami w wyborze wykonawców.

Przypominamy zasady przekazywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informację udostępniono: 02.07.2012 11:30

Na podstawie postanowień § 6 umowy o przyznanie pomocy w ramach „działań samorządowych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 beneficjent jest zobowiązany do przekazania Samorządowi Województwa Podkarpackiego kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Prośba o niestosowanie nazw własnych w postępowaniach przetargowych

Informację udostępniono: 18.06.2012 11:03

W związku z przypadkami stosowania przez beneficjentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nazw własnych, oznaczeń konkretnych produktów bądź producentów, ARiMR zwraca uwagę, że jest to istotne naruszenie zasad postępowania przetargowego.

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.