logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Pytania i odpowiedzi

Informację udostępniono: 01.12.2008 13:10

Beneficjenci pytają, my odpowiadamy

Oś 1 
1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. 
Oś 3 
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 
3.4. Odnowa i rozwój wsi. 
Oś 4 
4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 
4.2. Wdrażanie projektów współpracy. 
4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Procedury przetargowe.

Odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oś 1 
1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. 
Oś 3 
3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 
3.4. Odnowa i rozwój wsi. 
Oś 4 
4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 
4.2. Wdrażanie projektów współpracy. 
4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Procedury przetargowe.

Zamieścił: Bogdan Lekacz

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.