logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Nabory wniosków

Informację udostępniono: 15.03.2013 14:16

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

dolOgłoszenie o naborze wniosków

dolKryterium regionalne

Termin składania wniosków

od 18 maja 2015 r. do 01 czerwca 2015 r.

Miejsce składania wniosków

Pokój nr 432 (sekretariat) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4, w godzinach 730 - 1530.

formularze wniosków

 


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

dol Ogłoszenie o konkursie

 Termin składania wniosków:

od 09 lipca 2014 r. do 23 lipca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Pokój nr 432 (sekretariat) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4, w godzinach 730 - 1530.

Formularze wniosków


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie operacji dotyczących gospodarki
wodno-ściekowej oraz w zakresie operacji dotyczących budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

dolOgłoszenie o naborze wniosków

dolKryterium regionalne

Termin składania wniosków

od 22 maja 2014 r. do 09 czerwca 2014 r.

Miejsce składania wniosków

Pokój nr 432 (sekretariat) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4, w godzinach 730 - 1530.

formularze wniosków

 

 

 


 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

dol Ogłoszenie o konkursie

 Termin składania wniosków:

od 10 lutego 2014 r. do 03 marca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Pokój nr 432 (sekretariat) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4, w godzinach 730 - 1530.

Formularze wniosków

 

 


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


dol Ogłoszenie o konkursie

 Termin składania wniosków:

od 26 sierpnia 2013 r. do 10 września 2013r.

Miejsce składania wniosków:

Pokój nr 432 (sekretariat) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4, w godzinach 730 - 1530.

Formularze wniosków


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie operacji dotyczących tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury

dolOgłoszenie o konkursie

dolKryterium regionalne

Termin składania wniosków:

od 23 maja 2013 r. do 14 czerwca 2013 r.


Miejsce składania wniosków:

Pokój nr 432 (sekretariat) Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy Alei Cieplińskiego 4, w godzinach 730 - 1530

dolformularze wniosków
 


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

dologłoszenie o konkursie

dolkryterium regionalne

termin składania wniosków: 21.05.2013 - 28.06.2013 

dolformularze wniosków


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobawi wodnymi"

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 08.10.2012 - 22.10.2012

formularze wniosków


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów"

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 01.08.2012 - 31.08.2012

formularze wniosków


Konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 02.07.2012 - 31.07.2012

formularze wniosków


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

wykaz miast

gminy bez dofinansowania

gminy z dofinansowaniem mniejszym niż 2 000 000

termin składania wniosków: 25.10.2011 - 20.12.2011 

formularze wniosków


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

termin składania wniosków: 01.07.2010 - 30.07.2010

formularze wniosków


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" 

ogłoszenie o konkursie 

termin składania wniosków: 20.07.2009 - 15.09.2009 

formularze wniosków


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" 

ogłoszenie o konkursie 

termin składania wniosków: 20.07.2009 - 15.09.2009 

formularze wniosków 


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

termin składania wniosków: 02.02.2009 - 01.04.2009 

formularze wniosków 


Konkurs na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

ogłoszenie o konkursie

termin składania wniosków: 17.11.2008 - 13.01.2009

formularze wniosków:


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

termin składania wniosków: 04.05.2009 - 01.07.2009 

formularze wniosków 


Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

ogłoszenie o konkursie

kryterium regionalne

wykaz miast

termin składania wniosków: 08.10.2012 - 22.10.2012 

formularze wniosków

Zamieścił: Bogdan Lekacz

 

 

 

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.