logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Zatwierdzona lista operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich

21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 77/1740/15 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

Na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, dla naboru ogłoszonego w 2015 r. znalazło się 17 operacji, które przeszły pozytywną ocenę dokonaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Umowy o przyznanie pomocy zostaną zawarte z trzema wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach przedmiotowej listy operacji.

Kolejne umowy zawierane będą według kolejności ustalonej na liście krajowej, sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie list operacji przekazanych przez Samorządy Województw, w ramach dostępnych środków finansowych.

 

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.