logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Wizualizacja PROW 2007-2013

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów dotyczących poprawnego oznakowania logotypami PROW 2007-2013 materiałów informacyjno - promocyjnych (broszur, folderów, tablic oraz wszelkiego rodzaju publikacji) z wykorzystaniem logotypów PROW 2007 -2013, poniżej zamieszczamy „Księgę wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (wersja aktualnie obowiązująca od dnia 20 lipca 2011 roku) oraz logotypy do pobrania.

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.