logo prow

srodek prow1

herb bip

przestrzen otwarta

Bulgarian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

 

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie mikroinstalacji prosumenckich

W dniu 1 czerwca 2015 r. upłynął termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

W ramach ww. naboru wpłynęło 19 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 13 504 442,16 zł., co obrazują poniższe dane.

 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Wnioskowana kwota pomocy
1 Gmina Jaśliska 844 980,00
2 Gmina Zarszyn 794 790,00
3 Gmina Wiśniowa 783 176,00
4 Gmina Nowa Sarzyna 800 000,00
5 Gmina Niwiska 735 840,00
6 Gmina Majdan Królewski 498 512,00
7 Gmina Stary Dzików 792 347,16
8 Gmina Narol 828 380,00
9 Gmina Horyniec-Zdrój 762 893,00
10 Gmina Tyczyn 450 450,00
11 Gmina Miejsce Piastowe 828 380,00
12 Gmina Pilzno 828 000,00
13 Gmina Trzebownisko 619 783,00
14 Gmina Białobrzegi 816 667,00
15 Gmina Jawornik Polski 722 880,00
16 Gmina Frysztak 800 000,00
17 Gmina Wojaszówka 495 017,00
18 Gmina Adamówka 798 687,00
19 Gmina Żołynia 303 660,00
Razem 13 504 442,16

linia pozioma kropki 980

                     1 UE       2 herb        3 krajowa siec     4 Przestrzen otwarta     5 PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Informacje opracowane przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.